Technologia EutherMil to nowoczesna technologia izolacji termicznej ciepłociągów i zbiorników. Jej podstawą jest doskonały materiał izolacyjny jakim jest sztywna pianka poliuretanowa PUR. Termiczna izolacja poliuretanowa z zewnątrz zabezpieczona jest ocynkowaną blachą. Dodatkowo od wewnątrz pianka poliuretanowa pokryta jest warstwą tkaniny szklanej. W ten sposób powstaje kompozytowa konstrukcja o bardzo dobrych właściwościach termicznych i mechanicznych.

Szczególną cechą technologii izolacji ciepłociągów opracowanej przez firmę Eutherm jest zastosowanie kołków dystansowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu poliuretanowa pianka termoizolacyjna nie ma bezpośredniego kontaktu z gorącą ścianką rury i w ten sposób nie ulega degradacji termicznej i nie ulegają pogorszeniu jej właściwości izolacyjne.

Porównanie złej jakości izolacji termicznych do izolacji w technologii EutherMil, spotykanych podczas modernizacji ciepłociągów przez firmę Eutherm.


euthermil_002

Błąd w montażu izolacji – połączenie górnej i dolnej części płaszcza leży nieomal na szczelinie zamka wzdłużnego, przez co wzmożony jest ruch ciepła od rury przewodowej poprzez nieszczelny zamek do otoczenia.


euthermil_004

Odpowiednio dobrany układ zamków wzdłużnych i poprzecznych, a także płaszcza osłonowego zapobiega powstawaniu mostków termicznych oraz strat ciepła na stykach połączeń doczołowych i wzdłużnych.euthermil_003

Otulina z pianki PUR leży bezpośrednio na rurze przewodowej, przez co wskutek lokalnych „przegrzewów” nastąpiło przypalenie pianki PUR i obniżenie właściwości izolacyjnych otuliny


euthermil_001

Pianka PUR nie styka się bezpośrednio z rurą przewodową, przez co nie ma możliwości jej „przypalenia”, a więc jej degradacji.